Adult Search

Якутский республиканский комитет

Коммунистической партии Российской Федерации

Адрес: Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Октябрьская, дом 3
Телефон: +7 (411) 23-66-151
Электропочта: mgm_2004@mail.ru

Главные

события

классовой

борьбы

Красный Первомай в Якутии: «Хватит терпеть!»
Будем достойными наследниками Победы!

 Сорох быраастар билиилэрэ намыґах, идэлэрин толору баґылаабатах буоланнар, ыарыґахха сыыґа диагноз туруораннар, ыарыыларын дириІэтэн кэбиґэллэр. Оннук тµбэлтэлэр тахса тураллар. Ол курдук, мин таайбын язва желудка буолбут диэн оло±о суох тµмµккэ кэлэннэр, куртах искэнин кµµґµрдэн кэбиспиттэрэ.
Кіріргµт курдук, эмчиттэр  ардыгар наґаалыыллар. Сорохторо ба±ас сиэр-майгы  сатарыйбыт дьоно буоллахтара эбээт.
Чааґынай балыыґалар тілібµрдэрэ сиэри таґынан µрдµктэр. Эмтэниини, дьон кыґал±атын туґанан, эмчиттэрбит бэйэлээхтэр хармааннарын хаІаттар хайысхаларыгар кубулуттулар. АІардас протез тиис оІоттороргор сµµґµнэн тыґыынчаны тіліттіріллір. Олус сµрдээх ба±айы буолбатах дуо?
Операция биир оннук. Мілµйµінµнэн сыана.
Јскі тілібµрµн уйуммат тµгэІІэр, µрµІ кµнтэн матаІІын, халдьаайыга тахсаргар тиийэ±ин. Эмтэнии хайысхатыгар суґаллык сыананы хонтуруоллуур тэрилтэлэр кµµскэ ылсан µлэлэстэхтэринэ сатаныыґы.
Сэбиэскэй былаас кэмигэр  эмтэнии босхо этэ. Дьон-сэргэ ону ійдµµллэр.

Михаил СИДОРОВ,
РФКП Саха сиринээ±и
комитетын хонтуруоллуур-ревизиялыыр комиссиятын чилиэнэ.